top of page
Wilks Foto.JPG

VILKS

SKOTT ELLER EJ?

Historien om den hotade Vilks, kan inte ha undgått någon person i Sverige eller utomlands. Dödshotad och fick leva sitt live med beskydd, är en mer än en jobbig livsstil. Belöningen på Vilks huvud var stor och många ville se Vilks död. Många trodde initialt på ett attentat när den fruktansvärda nyheten kom, att Vilks och ytterligare personer (livvakter) förolyckats. 

Polisens utredning visar att det var en olycka, detta enligt deras bedömning av samtliga fynd. Detta inkluderar även ljudfiler som analyserats, dock kunde inte NFC uttala sig om vad det repetitiva ljudet innan de påstådda däckskriken och fram till kollisionen, var.

Ljudfilerna kom från en övervakningskamera i närheten, enligt uppgifter. Vad berättar egentligen ljudfilerna? Finns det mer info i dem än vad som initialt kan uppfattas? 

Se bilder av analysen.

W1.JPG

VILKS

Analys av ljudfilen visar på svaga talsekvenser i bakgrunden. Talsekvenserna består av flera personer som pratar. Ljudfilen visar även på flera skikt av olika bakgrundsbilder (ambience). 

Vidare framkommer ett brus som visuellt / tekniskt borde täcka hela frekvensområdet, inte endast en del av det.

Ljudfiler släpps i februari 2023

bottom of page