top of page
Crime Scene Investigation

MATERIALET

Punkterna nedan belyser det material / bevis som klart visar att grova organiserade våldsbrott inträffade morgonen den 23 juli 2013 på Solsidan i Nacka. Material som Åklagarmyndigheten helt förvisar och inte tar till sig. "Det finns inga motiv...Oscarsson avled av sjukdom" enligt Åklagarmyndigheten. Vidare anses det att inga andra personer mördats, därför utreds inte skottlossningarna. Det finns inte anledning att anta att brott begåtts, beslutar åklagare. Materialet samt punkterna nedan visar att Åklagarmyndigheten har fel, samt att ytterligare personer blev bragda om livet. Åklagarmyndigheten vägrar att utreda och hänvisar i vissa fall till lagrum, som materialet helt bryter sönder. 

Image by Kelly Sikkema
SOS SAMTALETLSR1
00:00 / 01:04

01

SOS SAMTALET HÖRBARHETSFÖRBÄTTRINGEN

Kl 07:22:46  inkommer ett samtal till SOS alarm. Företagarens särbo ringer in och berättar att företagaren Oscarsson låg på gräsmattan, när hon kom ut ur huset. Detta efter att ha gått in för att ringa SOS alarm. Enligt särbon är det endast företagaren + särbon och + särbons son på platsen. Detta är oriktiga uppgifter. Hörbarhetsförbättring visar på skottlossning samt åtskilliga mord som sker i bakgrunden och att företagaren m.fl., mördas uppsåtligt. Analys av samtalet visar att okända personer tryckt ner signalen i ljudstyrka i de kritiska partierna, för att dölja brotten samt att det finns fler personer i villan, än endast tre stycken. 

02

SOS SAMTALET FREKVENSSEPARERINGARNA

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Spår 01 markeringar.JPG

03

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

04

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page